Thursday, April 24

buat buat tak tahu

kau tahu --tapi kau buat
kau tahu --tapi kau ulang

aku ni siapa?
kawan? musuh? setan? tiang gol? batu nisan?

kau tahu aku siapa,
tapi kau buat tak endah aja,
macam tak pernah aku kata,
yang aku suka dia,

tapi kau masih buat benda yang sama--
kau goda dia.